• Martin Leckey – Chairperson
  • Larissa MacFarlane – Secretary
  • Pradeep Hewavitharana – Treasurer
  • Kiz Fitzpatrick – Committee Member
  • Jessica Kapuschinski-Evans – Committee Member